Startsida
Sammankomst 14 december

Sammankomst 14 december

KVVS decembersammankomst kommer att genomföras helt digitalt. Efter ordinarie sammanträde får vi lyssna på 2019 års Birger Karlssonpristagare, Jenny Bergenmar, som föreläser om ”Hela folkets kära vän. Tankar om nationen i breven till Selma Lagerlöf”. Till föredraget välkomnas även gäster (kontakta sekr. via info@kvvs.se för inloggningsuppgifter).