Startsida
Sammankomster våren 2021

Sammankomster våren 2021

KVVS årshögtid skjuts upp till senare under året, men vi inleder det nya arbetsåret med ett årsmöte den 25 januari, i digital form.
Måndagen den 8 februari föreläser prof. Laura Downing över ämnet ”Testing typologies of consonant inventories: the view from Africa”. Föredraget hålls på engelska.
Måndagen den 8 mars får vi lyssna till prof. Roland Kjellander som talar om ”En titt in i molekylernas värld som även är vår värld: växelverkningar i vätskor och lösningar”
Måndagen den 12 april föreläser docent Per-Magnus Johansson över ämnet ”Sekelskiftet 1900, August Strindberg och Sigmund Freud”
Måndagen den 10 maj: program är inte fastställt ännu