Startsida
Utlysning forskarstipendier i Grez-sur-Loing

Utlysning forskarstipendier i Grez-sur-Loing

KVVS utlyser två stipendier, det ena för september och det andra för oktober 2021, för vistelse vid Hotel Grevillon i Grez-sur-Loing. Stipendiet kan sökas av disputerade forskare och skall användas för skrivverksamhet, t ex färdigställande av artikel eller monografi. Deadline för ansökan är 25 mars 2021, och ansökan sänds in till KVVS, Box 222, 405 30 Göteborg eller till info@kvvs.se. För närmare information om stipendierna, se utlysningstexten.