Startsida
Sammankomst 9 november

Sammankomst 9 november

KVVS sammanträder den 9 november kl 18. Efter sammanträdet (ca 18.45) föreläser Mats Jontell, klass 6, över ämnet ”Munhålan kroppens spegel: fakta eller fiktion?” På grund av rådande restriktioner genomförs mötet endast i digital form. Den som önskar ta del av föredraget kan kontakta info@kvvs.se för närmare information